Audit / Granskning

How do you know if you are GDPR compliant?

We offer, mainly in Swedish, an independent audit accordning to the GDPR regulation in an ISO 27001 way.

Hur vet du om er organisation efterlever dataskyddsförordningens krav? 

Vad vi erbjuder är en oberoende skräddarsydd granskning av ert dataskydd och informationssäkerhet.

När Datainspektionen utövar tillsyn kan de besluta om en sanktionsavgift.

När vi gör en granskning får du en en rapport med mervärde för er organisations ständiga förbättringar.

Under granskningen ger vi även löpande konsultationstips utifrån bästa branschpraxis.

Den rapport vi lämnar kan användas för att taktiskt planera och minimera risken för sanktionsavgift.

Istället för myndighetstillsyn, en förebyggande konsultationsgranskning, baserat på ISO 27001 certiferingsmetodik.

Vänligen se en bifogad tjänstebeskrivning för ytterligare detaljer:

Varmt välkomna att kontakta oss för ytterligare detaljer och referens.